ISSN 1805-790X
e-ISSN 2694-720X

Distributor: novotna@nln.cz
Price: 169,- Kč (6,50 eur)

Online distributor: CEEOL

Obsah/Contents

ŽIVOT NA DVOŘE A V REZIDENČNÍCH MĚSTECH POSLEDNÍCH ROŽMBERKŮ

Zahraniční cesty posledních Rožmberků a jejich kontakty s evropským dvorským prostředím; Volker PRESS, Deutsche Adelshöfe des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts; Markus REISENLEITNER – Karl VOCELKA, Höfe und Residenzen des Adels in den österreichischen Ländern im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts; Nicolette MOUT, Adliges Leben in den Niederlanden im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts; Marco BELLABARBA, Adeliges Leben und Territorialstaaten in Norditalien am Übergang vom 16. bis zum 17. Jahrhundert; Edward OPALINSKI, Die Rolle der Adelshöfe und Residenzen im polnisch-litauischen Reich (Rzeczpospolita) in den Jahren 1587-1648; Henryk GMITEREK, Adelsresidenzen in polnischen Reisen Wilhelms von Rosenberg; Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Zdeněk HOJDA, Pražský rudolfínský dvůr mezi hradem a městem; Petr VOREL, Dvory aristokratů v renesančních Čechách; Josef VÁLKA, Moravská aristokracie na přelomu 16. a 17. století; Jaroslav PÁNEK, Renesanční dvůr olomouckého biskupa – obecné a zvláštní rysy; Thomas WINKELBAUER, Repräsentationsstreben, Hofstaat und Hofzeremoniell der Herren bzw. Fürsten von Liechtenstein in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts; Václav LEDVINKA, Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589); Josef HRDLIČKA, Příspěvek ke studiu kuchyňských účtů pánů z Hradce ve druhé polovině 16. století; Josef HEJNIC, K literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků; Václav BOK, Poznámky k životu a dílu Theobalda Höcka z Zweibrückenu; Miroslav NOVOTNÝ, Školství v jižních Čechách v době posledních Rožmberků; Martin HORYNA, Vilém z Rožmberka a hudba; Petr VÁGNER, Dny všední a sváteční rožmberských alchymistů; Beket BUKOVINSKÁ, Několik poznámek k méně známým zájmům Petra Voka z Rožmberka; Václav BŮŽEK, Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách); Jiří VESELÝ, Souvislost mezi spojením města Českého Krumlova s městskou obcí Latránem v roce 1555 Vilémem z Rožmberka a mezi soudobými hospodářskými opatřeními na rožmberském dominiu; Vlasta MAŘÍKOVÁ, Hospodářské zázemí českokrumlovského kostela sv. Víta v předbělohorské době; Václav STARÝ, Prachatice a Vilém z Rožmberka; Václav POLATA, Držba měšťanských domů na prachatickém náměstí koncem 16. století; Jan MUK, K výtvarnému profilu jihočeské architektury doby posledních Rožmberků; Petr CHOTĚBOR, Sídlo Jakuba Krčína z Jelčan v Křepenicích; Ivan MUCHKA, Rožmberský palác na Pražském hradě; Petr CHOTĚBOR, Diskusní příspěvek k referátu “Rožmberský palác na Pražském hradě”; Anna KUBÍKOVÁ, Renesanční přestavby českokrumlovského zámku a jeho interiéry; Jan MÜLLER, Nové poznatky o renesanční nástěnné malbě na zámku v Českém Krumlově; Anna KUBÍKOVÁ, Rožmberský náhrobek v českokrumlovském kostele sv. Víta; Milan HLINOMAZ, K náhrobku Viléma z Rožmberka a pohřbům renesančních velmožů; Pavel R. POKORNÝ, Zlaté rouno Viléma z Rožmberka.
opera-historica-3